середа, 8 листопада 2017 р.

Корисні сервіси для створення презентацій та візуалізації інформації

«Оживити» сухі статистичні факти, візуалізувати есе, намалювати власну карту і створити інтерактивну діаграму. Пропоную підбірку безкоштовних онлайн-сервісів, які допоможуть яскраво презентувати будь-яку інформацію.


середа, 1 листопада 2017 р.

Увага!ВИЗНАЧЕНО ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2018

Наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287 затверджено Календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році.
Відповідно до наказу, реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 6 лютого до 19 березня 2018 року. Змінювати реєстраційні дані учасники зовнішнього незалежного оцінювання зможуть до 2 квітня 2018 року.

До 30 квітня 2018 року зареєстровані учасники отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 22 травня до 23 червня. Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови і літератури – 24 травня, іспанської, німецької, французької мов – 29 травня, англійської мови – 1 червня, біології – 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня.

Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 30 квітня 2018 року. Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та неконтрольованих територій Донбасу), триватиме з 3 до 21 травня 2018 року.
Інформація про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників тестування до 21 червня 2018 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, іноземних мов, математики, біології будуть оголошені до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії – до 21 червня.


Ключові зміни оновлених програм 5-9 класів 2017-2018

ІНОЗЕМНІ МОВИ. 5-9 КЛАСИ
1. Удосконалено застосування компетентнісного підходу до навчання іноземної мови в контексті положень «Нової української школи» згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.
2. Створено проект пояснювальної записки до програми – визначено ієрархію цілей навчання, завдання навчального предмета узгоджено із галузевою та освітньою метою, а також із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: викладання, вивчення, оцінювання.
3. Узгоджено термінологічний апарат, зокрема, назви комунікативних умінь, із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.
4. Виокремлено в навчальних програмах чотири інтегровані змістові лінії, а саме: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які спрямовані на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях.
5. Додано новий розділ до змістової частини програми «Інтегровані змістові лінії та орієнтовні способи їх реалізації», в якому для кожного класу за тематикою ситуативного спілкування сформульовані відповідні комунікативні вміння.
6. Визначено очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів відповідно до рівнів і дескрипторів комунікативних умінь Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (комунікативна компетентність).
7. Окреслено лексичний, граматичний і фонологічній діапазон учня/учениці на кінець 9-го класу (лінгвістична компетенція).
8. Уточнено орієнтовний розподіл змісту по класах стосовно сфер спілкування, тематики ситуативного спілкування, мовленнєвих функцій та мовного інвентаря.
9. Внесено до складу граматичного мінімуму (англійська мова) у 5-му класі спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови вивчення часових форм Present та Past Continuous, які були вилучені з програм для початкової школи у процесі їх оновлення.
10.Перенесено зміст рубрик «Соціокультурна компетенція», «Загальнонавчальна компетенція» в опис компетентнісного потенціалу предмета «Іноземні мови» до відповідної компетентності з метою уникнення дублювань.
11.Введено орієнтовні параметри оцінювання в узгодженні з програмами початкової школи, конкретизовано кількісні показники з усного сприймання.
12.Змінено змістове наповнення теми «Засоби масової інформації» у 9 класі з метою її оптимізації і відповідно до інтересів сучасних учнів.
13.Виправлено друкарські та стилістичні неточності.

Основні зміни у навчальних програмах для початкової школи у 2016 – 2017 навчальному році

АНГЛІЙСЬКА МОВА
 1-4 КЛАСИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
КОРОТКИЙ ОПИС КЛЮЧОВИХ ЗМІН

1.       Запровадження  ввідного усного курсу у першому півріччі 1-го класу.
2.       Суттєве спрощення вимог до письма у другому півріччі 1-го класу, уточнення щодо використання напівдрукованого шрифту.
3.       Скорочення обсягів висловлювань у мовленнєвій компетенції «Говоріння» та обсягів письмових повідомлень у мовленнєвій компетенції «Письмо», з 1-го по 4-ий клас.
4.       Уточнення вимог до фонетичної лінгвістичної компетенції, з 1-го по 4-ий клас.
5.       Вилучення складних граматичних форм, що належать до мовного рівня А2: множина іменників, закінчення (-es) (1 клас),  присвійний відмінок іменника (3 клас), Present Perfect (4 клас), структура to be going to (4 клас).
6.       Перенесення до 2 класу заперечної форми спонукальних речень.
7.       Перенесення до 4 класу граматичної форми Future Simple.
8.       Вилучення з лінгвістичної лексичної компетенції теми «Шкільне приладдя» (2 клас), що дублює вимоги 1-го класу.
9.       Перенесення до 3 класу теми «Місяці. Дні тижня» у лінгвістичній лексичній компетенції.
10.    Спрощення вимог до письма у 3 класі щодо написання листів та листівок («за зразком оформлюють короткі повідомлення та листівку-вітання, СМС»).
11.   Уточнення мовленнєвих функцій щодо опису емоційного стану: «виражати настрій».
12.   Уточнення вимог мовленнєвої компетенції «Аудіювання», з урахуванням роботи з навчальними аудіо- та відеоматеріалами, з 1-го по 4 клас.
13.   Уточнення тематики ситуативного спілкування:  Дозвілля (Іграшки, на прогулянці) – 1 клас, Свята та традиції (Продукти харчування) – 2 клас,  Помешкання(На кухні), Природа і навколишнє середовище (Пори року), Відпочинок і дозвілля (Поїздка на канікулах) – 3 клас, Свята і традиції (Святкування у кафе) – 4 клас.


14.   Наголос на роботі з підручником і словником (загальнонавчальна компетентність).

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІН